Czy trzeba mieć pozwolenie na postawienie wiaty blaszanej?

wszystkie
14 lipca 2016

Czasem okazuje się, że murowane garaże nie są tak dobrym wyjściem z sytuacji, jak to mogłoby się wydawać. Na projekt tego typu trzeba poświęcić czas, ale również pieniądze. Powinno się przecież kupić materiały oraz zatrudnić ekipę fachowców, która postawi całą konstrukcję. Dobrze jednak wiemy, z czym często wiąże się wynajęcie takiej „profesjonalnej” ekipy.

 

Zalety blaszanej wiaty

Blaszany garaż jest lepszym rozwiązaniem od tego tradycyjnego w sytuacji, w której chcemy zaoszczędzić na czasie. Nawet jeśli do budowy murowanego garażu zatrudnimy ekipę budowlaną, będziemy przez cały czas trwania prac zastanawiać się, czy aby na pewno robotnicy dobrze wykonują swoją pracę. Kiedy jednak wybór padnie na blaszany garaż, firma zajmująca się ich produkcją, na przykład Kelmet, bez problemu nie tylko dostarczy wiatę, ale również ją zamontuje. Popularnym stereotypem jest brak trwałości i stabilności garażu metalowego. Wiele osób myśli, że wystarczy potężniejszy wiatr, a garaż rozsypie się jak domek ze słomy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że jeżeli wiata będzie dobrze zakotwiczona, niekontrolowane przemieszczenie jej nie będzie możliwe. Niewątpliwą zaletą blaszanej wiaty jest również dużo niższa cena. W porównaniu z garażem murowanym to wyjątkowo korzystne pod względem finansowym rozwiązanie. Konstrukcja, mimo że przymocowana do podłoża jest łatwa w demontażu, więc w późniejszym czasie można ją przenieść na przykład w inną część działki lub w zupełnie inne miejsce.

 

Czy konieczne jest pozwolenie na postawienie blaszanej wiaty?

 

Nowelizację Prawa budowlanego i niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 20 lutego br. Zmienione przepisy mają usprawnić proces budowlany, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany był w dotychczasowym prawie.

 

Nowe regulacje znoszą wymóg uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki lub działek objętych inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw.

 

Od 28 czerwca zgłoszeniu podlegają także: wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

 

Uproszczeniu i skróceniu procedury budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej(z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne).

Skrócono także czas oczekiwania na tzw. "milczącą zgodę na użytkowanie" (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

 


#garaż #blaszaki #kojce #GarażeBlaszane #ogród #dom #budowa #wylewka #montaż

ul. Juliana Tuwima 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

Email: biuro@garazemetalowe.pl

Tel.: 505810505

NIP: 8231396539

REGON: 146974223

Uczciwy przedsiębiorca oferteo Dzwon Ogłoszeniowa Życie
Created by Foldruk Media 2021